Op 20 maart 2004 vierde Vlaams Blok Schoten zijn 25-jarig bestaan. Voorzitter Jos Meeus heette alle genodigden welkom en dankte voor de aanwezigheid. Maar hij dankte ook de leden voor hun trouwe steun aan de afdeling van Vlaams Blok Schoten en de meer dan 5.000 kiezers voor het geschonken vertrouwen. Zijn speciale aandacht ging naar Walter Peeters die Schoten ontvallen was - en zijn vrouw werd in de bloemetjes gezet.

Jos Meeus herinnerde aan de losgeslagen journalist die in Schoten een neutronenbom wilde laten ontploffen om alzo alle Vlaams Blok-kiezers uit te roeien. Maar het Vlaams Blok gaat ondanks alles voor de Vlaamse onafhankelijkheid!

Vlaams Blok grootste partij!
De voorzitter illustreert hoe het Vlaams Blok in Schoten met zijn 9 zetels op 31 de grootste partij van de gemeente is ondanks de mediaboycot én het cordon sanitaire! Maar ook onder andere hoe de Vlaams Blok-OCMW-leden met klem de oprichting van een lokaal opvangcentrum voor economische vluchtelingen bestreden hebben, maar hij verwittigt dat het geval niet helemaal afgeblazen is. Het rondpunt aan de Churchilllaan is er gekomen dankzij het doorbreken van het cordon sanitair met CD&V en daar herinnerde ex-burgemeester T. Sebrechts nog eens aan toen de koorknapen van de VLD met de pluimen wilden gaan lopen.

Walter Verduyn vertelt
Daarna gaf voorzitter Jos Meeus het woord aan iemand die reeds sinds het begin aan de Vlaams Blok wagen trekt, Walter Verduyn. Walter zegt fier hoe 1 op de 4 Schotenaren op het Vlaams Blok stemden in 2000! De socialisten gingen van 17 (op 31 zetels) naar amper 4! Maar dat is geen reden om op de lauweren te gaan rusten, zegt Verduyn.

Simon Lindekens
Daarna schetst Walter Verduyn de geschiedenis van het Vlaams nationalisme in Schoten. Hoe Dr. Simon Lindekens, de huisarts van August Borms, samen met Borms nog voor WOI meetings hielden voor de vernederlandsing van de Gentse Hogeschool. Lindekens stichtte ook samen met Lode Voorbraeck de toneelkring "Vlaams en Vrij" en hij was voorzitter van de Katholieke Vlaamse Kring. Lindekens was ook lid van de eerste Raad van Vlaanderen en werd tot senator verkozen voor de Vlaams-nationalisten in Tongeren-Maaseik.

August Borms
Verduyn vertelt verder hoe vele jonge Schotenaren lid waren van de Groeninghewacht van August Borms uit Merksem. Voor de tweede wereldoorlog had ook het Vlaams Nationaal Verbond een sterke afdeling in Schoten, maar ook werd in Schoten een afdeling van het Vlaams Kruis gesticht vlak voor WOII. Er was die jaren heel wat Vlaamse beweging zegt Verduyn!

Na WOII en de repressie
In 1949 werd er voorzichtig actie gevoerd voor de "Vlaams Concentratie", maar ook toen bestond er al een cordon sanitaire. In 1952 begon de werking voor de VU dewelke gestadig vooruitgang boekte door de propaganda van VMO-Noorderkempen. In 1962 vond de eerste plaatselijke Guldensporenherdenking door het Schotense IJzerbedevaartcomité plaats in Schoten met als feestredenaar: Jozef Van Overstraeten. En zo volgden de activiteiten elkaar op! In 1969 was de VU opgeklommen tot 16% van de stemmen met 5 raadsleden en 1 COO (huidige OCMW) raadslid. Maar toen begon de verlinksing van de VU. En de regeringsonderhandelingen in 1977, van amnestie geen sprake, en uitlopend in het Egmontpakt deden de Vlaams Nationale deur dicht! Maar dat was geen gemakkelijke beslissing na meer dan 20 jaar inzet.

Vlaams Blok staat op
In 1979 was het Vlaams Blok in Schoten een feit! In 1988 kwam de doorbraak en in 1994 was de VU vernietigd, zélfvernietiging wel te verstaan. En hier staan we dan met meer dan een kwart van de bevolking, zegt Walter Verduyn trots! Maar omkijken kan nooit kwaad, waarna hij besluit met een onderschrift van de "Vlaams Nationalist", hun eerste blad; een citaat van Reimond Tollenaere:

"en daarom staan wij hier Rebel"

Ludgard De Bois is een andere militante van het eerste uur! Zij bracht na Walter Verduyn een schets van de beginjaren van Vlaams Blok Schoten.

Eerste jaren Vlaams Blok
Die waren niet gemakkelijk of zonder risico, zegt Lutgard. Nochtans was de rijkswacht het Vlaams Blok over het algemeen goed gezind wanneer er geplakt en gebust moest worden. Ook Lutgard De Bois brengt hulde aan Walter Peeters.
Dan gaat ze verder over de problemen die het Vlaams Blok ondervond, en vaak nog ondervindt, om een zaal te vinden om te vergaderen of iets in te richten.Maar het Vlaams Blok blijft groeien, ondanks de tegenkantingen en het boycotten. Er zijn steeds meer leden, meer activiteiten, nog meer enthousiasme en idealisme bij de bestuursleden!

1988, de opkomst!
Normaal moet een volledige lijst 31 kandidaten tellen, maar Schoten kreeg met veel moeite 7 moedigen bij elkaar. De gemeenten die in die tijd een Vlaams Blok-lijst hadden, waren een grote uitzondering, dus moéd moest ervoor bij elkaar geschraapt worden! Er werden 2 zetels behaald met 1625 stemmen, terwijl de VU van 3 naar 2 zakte. Hugo Van Perre en Walter Verduyn werden kersvers gemeenteraadslid!
De eerste zitting was het al prijs. De socialist, Marc Nelissen beging, nadien gezien, de flater van zijn leven wanneer hij het woord vroeg: 'Mijnheer de Burgemeester, onze partij vindt het ongehoord dat er twee fascisten in de raad zitten' zei hij. Daarop sprong Walter Verduyn recht, sloeg in grote woede met veel lawaai, niet alleen met zijn vuisten op tafel maar ook met àlle dossiers die voor hem lagen. Groot tumult, een vrouw gilde en Walter schreeuwde dat hij zulke belediging niet slikte! Na enkele sussende woorden van de burgemeester keerde de rust terug. Niemand heeft het ooit nog gewaagd ons voor fascist of nazi uit te schelden, zegt Lutgard De Bois!

1994 de doorbraak
Vlaams Blok Schoten was niet meer te stuiten. Bij de verkiezingen van 1994 kon het Vlaams Blok Schoten met een volledige lijst naar de verkiezingen. Voor Schoten werd het een zwarte zondag! Niet minder dan 3771 stemmen of 18,15% voor onze partij en, na de CVP, de tweede grootste partij! De VU verloor haar schamele twee zetels en het Vlaams Blok kon 6 gemeenteraadsleden inbrengen, Lutgard De Bois, Albert Leenaerts, Hugo Van Perre, Gerald Dufraing, Marleen De Winter en Walter Peeters zetelden vanaf toen voor het Vlaams Blok. Maar omdat Peeters senator was, gaf hij zijn zetel door aan Marcel Van Cleemput. Niemand kon nog naast de fractie van het Vlaams Blok kijken en sindsdien hebben ze in Schoten hun stempel op het beleid gedrukt!

2000: hoogdag voor Vlaams Blok Schoten!
In één klap was het Vlaams Blok de grootste partij in Schoten! Het verbaasde gezicht van voorzitter Jos Meeus sprak boekdelen! Het ongeloof was groot, maar de vreugde nog groter! Met 9 zetels werd het Vlaams Blok de grootste partij in Schoten! Zo'n succes kwam onverwachts! Met maar liefst 5329 stemmen, niet minder dan 24,5% en 9 zetels! Lutgard De Bois behaalde met haar 1109 voorkeurstemmen meer dan de burgemeester. Maar in de huidige "democratie" mag de grootste partij geen burgemeester leveren in Schoten.

Overzicht
Op 12 jaar groeide het Vlaams Blok uit van 7.5% naar 24.5% van de stemmen; van 2 naar 9 zetels voor gemeenteraadsleden en van 0 naar 3 OCMW-raadsleden. Maar het Vlaams Blok kan nog groeien en daarom doet Lutgard een oproep om blijvende steun om goede en jonge kandidaten te vinden zodat we in 2006 met een "keitoffe" lijst naar de kiezer kunnen; Vlaanderen en Schoten ten bate!
En daarna verwelkomt de voorzitter van Vlaams Blok Schoten onze Nationale voorzitter van het Vlaams Blok: Frank Vanhecke.

Dank aan alle mensen!

Frank Vanhecke illustreert hoe Schoten de vruchten plukt vanhéél veel inzet, vele jaren door veel bekende, maar ook minder bekende mensen. Het succesverhaal van het Vlaams Blok is alleen mogelijk gemaakt door de inzet van vele mensen, idealisten en die zal het Vlaams Blok altijd dankbaar blijven, zegt Vanhecke!

Proces als schandvlek op de democratie!
De huidige viering hier vindt plaats onder bijzonder omstandigheden,gaat Frank Vanhecke verder. Binnen één maand komt immers de uitslag van het zoveelste proces. Blijft de georganiseerde Vlaams nationale partijpolitiek bestaan? We zijn op weg naar de Vlaamse en de Europese verkiezingen welke uitermate belangrijk zijn, maar Vanhecke wilt niet teveel uitweiden over het proces dat een schande is! Zoiets zou onmogelijk moeten zijn in een democratie! Bij een veroordeling, gaan we naar assisen, zegt Frank Vanhecke en we gaan naar alle verkiezingen onder onze merknaam Vlaams Blok! Het worden moeilijke verkiezingen, maar moeilijk gaat ook! Het belang van deze verkiezingen kan moeilijk onderschat worden; neem alleen al maar de goedkeuring van het vreemdelingenstemrecht. Dat bracht een schokeffect teweeg bij véél mensen; veel meer dan we weten! Maar dat heeft ook bij héél wat mensen de ogen geopend!

Transfers
Maar de Vlamingen dragen 80% van de lasten op hun rug en Wallonië interesseert zich daar niet aan! Er wordt door de Franstalige Walen een heel agressiever machtspolitiek gevoerd om de Vlaamse meerderheid te breken. Meer dan 700.000 kiezers zijn niét vertegenwoordigd in het Parlement. Waalse zetels zijn goedkoper dan Vlaamse. Door het cordon sanitair dat opgelegd werd zijn nóg eens meer dan 760.000 kiezers politiek buitenspel gezet. Aan de andere kant geeft men stemrecht aan tussen de 500.000 en de 700.000 Franse allochtonen?!
Maar eindelijk schijnt men ook in Vlaanderen te beseffen dat in Brussel de taalwetten niet toegepast worden! En ook de miljardentransfers waren nooit groter dan vandaag! De PS is heer en meester en Vlaanderen moet eindelijk maar eens beseffen dat de Waalse PS een leger van steuntrekkers achter zich aansleept!

Alles op alles!
Het Vlaams Blok moet er dus met verdubbelde energie tegenaan gaan want alléén een stem voor het Vlaams Blok is een nuttige stem om een einde te maken aan die wantoestanden! De andere oppositiepartij CD&V, nu het Vlaams kartel - alleen de naam al... - buigt nederig het hoofd voor het hof. Ze schooien om in de Belgische regering in te breken! Leterme had al snel en nederig aan Di Rupo gezegd dat ze geen schrik moesten hebben van het 'kartel'. CD&V zou hélemaal niet gaan voor de splitsing van de sociale zekerheid en de NMBS!

Stem voor het Vlaams Blok!
Men mag zich niet van vijand vergissen. Het 'kartel' doet dat wel. Alléén een stem voor het Vlaams Blok kan beslissend zijn! En daarom is dankbaarheid een plicht tegenover zovele Vlamingen die al vele jaren geleden met het Vlaams Blok begonnen. Maar ook tegenover velen die aan de weg blijven timmeren! Er zijn geen woorden voor dan alleen dankbaarheid! Het Vlaams Blok spreekt steeds meer Vlaams nationale kiezers aan en we zijn dan ook de énige Vlaams nationale partij die kan zorgen voor verandering. Frank Vanhecke dankt de werkers van toen én die van nu. Ze kunnen op ons blijven rekenen, zegt de nationaal voorzitter als afsluiter! Het Vlaams Blok is namelijk de énige partij op weg naar de Vlaamse onafhankelijkheid!

Er waren zo'n 160 genodigden die de viering bijwoonden en genoten van de toespraken, hapjes en de drank. Er werd nog lang nagepraat en herinneringen opgehaald!

20 maart 2004Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx