Facebook en discriminatie


Een lid van het Schotens Vlaams Belang werd om het publiceren van bovenstaande foto voor dertig dagen geblokkeerd door "farcebroek".

Misschien eens bij Unia ten rade gaan !!

Maar alle gekheid op een stokje. Zolang het "rechts" is moet het weg, alles wat "links" is moet kunnen.

Mijn voorstel : verhuis de "linksen" naar de zogenaamde "onveilige afrikaanse" landen, ze kunnen daar hun droom van de "multikul" waarmaken.

Ze bekeren er zich tot de islam en Europa krijgt zijn religie en cultuur terug.

Karel Blockx

07 maart 2017



Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx