Voorzitter 11 juli-komitee wil lokale commissie voor taaltoezicht
"Omdat 'kusje en weg' zoveel mooier klinkt dan 'kiss and go'"

De gemeente zou een lokale commissie voor taaltoezicht moeten oprichten, vindt Bart Fierens, voorzitter van het Schotense 11 juli-komitee van de Vlaamse feestdag. "Schoten moet het goede voorbeeld durven te geven. Liever 'kusje en weg' dan 'kiss and go'", klinkt het. Burgemeester Maarten De Veuster is het idee wel genegen.

Bart Fierens is een invloedrijk figuur in de Vlaamse beweging en al ruim een kwarteeuw pleiter voor de Vlaamse zaak in zijn nochtans eentalige gemeente. Dat de 11 juli-vieringen in Schoten de voorbije 25 jaar zijn uitgegroeid tot evenementen met uitstraling, is mede zijn verdienste.

Eerder bedacht Bart Fierens al de onderscheiding 'Schotense Spoor'. "Daarmee beloonden we handelaars en bedrijven die in hun naamgeving en communicatie bewust kozen voor het Nederlands", vertelt Fierens.

"Ik wil nu graag een stapje verder gaan. Een lokale commissie voor taaltoezicht zou het gebruik van het Nederlands nog wat meer en actiever kunnen stimuleren. Er bestaat al een vaste commissie voor taaltoezicht op federaal niveau. Die waakt over de toepassing van de taalwetten in ons land. Ik zie de lokale variant eerder als een informeel adviesorgaan dat handelaars, beroepsorganisaties en gemeentelijke diensten helpt om mooie Nederlandse alternatieven te vinden voor de soms wat te makkelijk gekozen anderstalige termen."

Zo vindt Fierens het nog altijd jammer dat de lokale middenstand 'fashion days' en geen 'modedagen' organiseert. Dat gemeentediensten de toegang tot het park aanduiden met 'way in', vindt hij ook een miskleun. En de voorzitter van het 11 juli-komitee wenst de pas gestarte speciaalzaak in kinderkleding 'Little Monkeys' oprecht veel succes toe, maar had liever dat zij 'Kleine Aapjes' hadden gekozen als naam.

"Schepen van Cultuur Lieven De Smet lijkt me de gepaste figuur om zo'n voorstel te lanceren", vindt Fierens. "Zo'n gemeentelijke taalcommissie moet niet met sancties zwaaien, maar wel positieve voorstellen doen. Naast geïnteresseerden uit het brede maatschappelijke middenveld, zie ik persoonlijk liefst een taalkundige aan het hoofd van de commissie. Jammer dat professor Jan Persyn overleden is. Hij was de geknipte persoon geweest."

Bredabaan

Schoten zou met haar commissie voor taaltoezicht een nationale primeur scoren. Burgemeester Maarten De Veuster reageert voorzichtig positief "Weet dat we er in het schepencollege nu al over waken dat de gemeentelijke communicatie uitsluitend in correct Nederlands gevoerd wordt. Als zo'n taalcommissie daartoe haar steentje wil bijdragen, dan graag. We waken ook over het straatbeeld en hebben ook de firma die de publiciteitsborden uitbaat opgelegd om uitsluitend Nederlandstalige reclameboodschappen te gebruiken."

Ook nieuwkomer en Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is gewonnen voor het voorstel van Bart Fierens. "Schoten mag geen Bredabaan worden, waar je de winkelopschriften in het Nederlands op de vingers van één hand kunt tellen. De huidige wetgeving is trouwens toereikend, alleen moet het Schotense schepencollege wel willen optreden. Daar wringt het schoentje misschien."

Andere partijen reageren sceptisch. "Ik weet niet of een Schotense commissie voor taaltoezicht nodig Is", zegt schepen Erik Block "Wanneer de gemeente zich vragen stelt over taalkwesties, vraagt ze wel advies aan de federale commissie. Anderzijds kan iedereen bij die instelling een klacht indienen tegen elke overtreding. Een gemeentebestuur moet zich houden aan de wetgeving. Maar strenger mogen we niet zijn. De overheld moet zich niet In alles mengen."

Kurt Vermeiren is een koele minnaar van het voorstel. "Wanneer die commissie telkens een belerend vingertje opsteekt als een vereniging een evenement organiseert met een niet·Nederlandse naam, dan pas ik ervoor."

Bron : GVA door Jan Auman

10 augustus 2018Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx