Vogels met botulisme in kanaal
In het kanaal Dessel-Schoten werden ter hoogte van Schoten tijdens de voorbije dagen enkele zieke en dode watervogels aangetroffen. De dieren vertoonden symptomen van de ziekte botulisme.

Omdat botulisme ook gevaarlijk kan zijn voor mensen en andere dieren vraagt het Schotense gemeentebestuur met aandrang om niet te zwemmen in het kanaal (wat eigenlijk sowieso al verboden is).

Indien u zelf nog dode vogels of vissen zou opmerken, wordt u verzocht contact op te nemen met het noodnummer 101. Het is voor de volksgezondheid immers van belang dat de kadavers snel verwijderd worden.

Bron : HLN door KDC

06 augustus 2018Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx