Molenbaan ? zeg gerust racebaan
Buurtraad trekt ten strijde
tegen geluidsoverlast en sluipverkeer in wijk Elshout

Te veel en te snel rijdend sluipverkeer en de El9 die voor oorverdovend geraas zorgt. De buurtraad Elshout stelt deze twee pretbedervers in de nochtans idyllisch uitziende woonwijk al vele jaren aan de kaak. "Maar we vinden ondanks heel wat beloften geen gehoor bij de gemeente. Dit is een wake-upcal, want de problemen nemen alleen maar toe", aldus Guido Jansen, de voorzitter van de buurtraad.

Een zomeravond in de tuin van Luc Stappaerts, bestuurslid van buurtraad Elshout. Op weg hiernaartoe, met de fiets, zijn we in de groene wijk met zo'n vijfhonderd woningen geen enkele auto tegengekomen en alleen fluitende vogels verbraken de heerlijke stilte. "Maar dat is een vertekend beeld", verzekeren Luc Stappaerts en Guido Jansen. "Dat we de autosnelweg vanavond niet al te erg horen, heeft te maken met de windrichting, die uitzonderlijk gunstig is, en het late tijdstip. En geen lokaal verkeer? Was dat maar waar... Dat moet je hier 's morgens en 's avonds tijdens de spitsuren maar eens passeren. Levensgevaarlijk is het dan, door de vele chauffeurs die het met lichten aangestuurde kruispunt van de Botermelk willen afsnijden."

Tweedutzend voertuigen per dag gebrulken de woonstraatjes van Elshout als shortcut. "De officiŽle cijfers van de politie dateren al van ruim drie jaar geleden. De toestand is sindsdien alleen maar verergerd", aldus Jansen. "Vooral op de Molenbaan en Fortbaan houdt bijna niemand zich aan de zone 30, ondanks de drempels die ver van elkaar liggen. De gemeente beloofde in 2015 al een evaluatie en ingrepen, maar daarop wachten we hier nog altijd."

En ook de geluidsoverlast van de E19 is een oud zeer in Elshout. "Onze wijk is zelfs ouder dan de E19, maar is nu wel de enige zonder bescherming tegen het geraas", aldus Jansen en Stappaerts. "De snelweg passeert hier nochtans rakelings."

Snelheidsremmers

Schepen van Mobiliteit erkent de problemen, maar kaatst de bal ook gedeeltelijk terug. "Als we het sluipverkeer willen stoppen, zal een 'knip' in de lokale verkeerscirculatie wellicht noodzakelijk zijn. Ook de Elshout-bewoners zelf zullen dan moeten omrijden. Niet ledereen lijkt daar even enthousiast over", aldus de schepen.

"Waar ik zeker achter sta, zijn extra of betere snelheidsremmers op de Molenbaan, want die is momenteel inderdaad een racebaan. Om de hele wijk in kaart te brengen, voerden we onlangs nieuwe metingen ult. We bestuderen die en bekijken wat mogelijk is, in overleg met de buurtraad."

Wat de ontbrekende en zo gewenste geluidsschermen betreft, werd volgens de schepen veel tijd verloren omdat het er lang naar uitzag dat twee particulieren uit de buurt gingen samenwerken om zelf een grondberm aan te leggen. "Dat bleek bouwtechnisch niet uitvoerbaar. We vroegen vervolgens nieuwe geluidsmetingen aan, maar die werden pas dit voorjaar uitgevoerd door de Vlaamse overheid", aldus de schepen. "We gaan ervan uit dat de toelating er komt."

Bron : GVA door Jan Auman

31 juli 2018Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx