OCMW schaft avonddienst af
De wekelljkse laatavondopening dle het OCMW zes maanden geleden als proefproject lanceerde, wordt stopgezet. Na een evaluatie blijkt dat er door de inwoners te weinig van wordt gebrulk gemaakt.

Met de laatavondopening wilde het OCMW beter bereikbaar zijn voor haar cliŽnten. Na de evaluatie van twlndg laatavondopeningen, blijkt dat er maar 75 'contactnames' waren.

De sociale dlenst is voortaan opnieuw alleen beschikbaar op afspraak na de normale openingsuren. De dienst onthaalouders zal wel nog een laatavondopening op donderdag plannen, en dit elke week (behalve in schoolvakanties). Ook de dienst juridilsch advies zal een laatavondopening op donderdag voorzien en dlt om de veertien dagen.

Bron : GVA door jaa

04 juli 2018Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx