Aanleg A102 zal einde betekenen voor 't Asbroek
Natuurpunt maakt zich zorgen over nieuwe snelweg

De vrijwilligers van Natuurpunt lijken de strijd tegen de woekerende rododendron en reuzenbalsemien in 't Asbroek te hebben gewonnen. Het is nu maar te hopen dat de aanleg van de A102 al dit harde werk niet tevergeefs maakt.

De verjaardag ging in stilte voorbij, maar dit voorjaar was het preeles twintig jaar geleden dat Natuurpunt het twaalf hectare groot bos, dat oorspronkelijk deel uitmaakte van kasteeldomein Amerlo, in beheer kreeg van de gemeente. Dat had 't Asbroek gekregen als compensatie voor de toegestane verkaveling van woonwijk Amerlo.

Het voormalige populierenbos, dat destijds was aangeplant om hout te winnen, evolueerde de voorbije decennia tot een uiterst waardevol beekbegeleidend reservaat. Opvallend is de actleve rol die vrijwilligers in dit proces spelen. Onder leiding van conservator Kris Van Den Eede steken ze geregeld de handen uit de mouwen om rododendron, reuzenbalsemien en andere invasieve uitheemse planten terug te dringen. Ook voorbije zaterdag waren de Natuurpunters weer aan het werk.

"Het gaat goed met 't Asbroek, al merken we dat het van oorsprong natte kwelgebled de jongste jaren steeds droger komt te staan", aldus Kris Van Den Eede. "De oorzaak hiervoor kennen we niet. Wellicht heeft het te maken met de klimaatverandering. Wanneer het gebied nog droger zou komen staan, is dat nefast voor de rijke plantengroei hier. In die zin volgen we de evolutie rond de aanleg van de A102 op de voet."

Die autosnelweg is opgenomen in het Toekomstverbond, het akkoord dat de Vlaamse regering sloot met de burgerbewegingen rond het oplossen van de mobiliteitsproblemen in en rond Antwerpen.

Kris Van Den Eede: "Het tracť loopt rakelings langs 't Asbroek. Wanneer die autoweg wordt aangelegd in een open sleuf, sterft het bos af. Maar zelfs in geval van een geboorde tunnel, is het maar de vraag of het gebied niet volledig drooggezogen wordt."

Bron : GVA door jaa

20 juni 2018Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx