Participatie…
"Herinnert u zich deze nog?" Hier komt het: "De kloof met de burger!" Een begrip dat eind vorige eeuw in de media - en bij uitbreiding in het publiek debat - opdook telkens de zichzelf democratisch noemende regimepartijen weer eens een electorale pandoering kregen van het Vlaams Blok/Belang.

Intussen schrijven we 2018… Electoraal is er wel wat veranderd, niet in het minst omdat zowat alle regimepartijen - de een al meer dan de ander - zo verstandig werden om de oplossingen van het Vlaams Blok/Belang in een kopieermachine te leggen, de auteurs weg te knippen en dan "Eureka" te roepen. Zo kan men ook het wiel altijd heruitvinden, of het warm water.

Maar die zogenaamde "kloof met de burger" is blijkbaar nooit gedicht, al heeft het kind een andere naam gekregen: participatie.

Daarrond kregen de gemeenteraadsleden - toch zij die dit wensten - een lezing van een expert, docent aan een universiteit en tevens schepen voor participatie in Edegem.

Als opener en inleiding: "De democratie in crisis". Geen vraagteken, geen uitroepteken, dus zuiver wetenschappelijk vastgesteld.

Nu, we willen graag geloven dat sommigen de wereldwijde "ruk naar rechts" als een crisis zien maar wanneer de meerderheid zich aangesproken voelt door een Trump of een Orban en aan die politici hun stem geven, dan lijkt ons dat sterk op democratie. We kunnen ons vergissen natuurlijk en is democratie alleen democratie als anderen verkozen waren geweest.

Niet dat we op deze vergadering hier verder op ingingen want al heel snel ging het over lokale projecten als de herinrichting van een speeltuin (laat de kinderen beslissen) of de heraanleg van een straat. Uiteraard kunnen de bewoners van een straat hierover hun zeg doen en kan de overheid inspraak- en overlegmomenten organiseren doch uiteindelijk moeten er knopen worden doorgehakt. Dat participatie tot snellere besluitvorming zou leiden omdat de betrokkenen vanaf het begin worden betrokken is echter een open vraag: "het is voldoende dat een persoon, een wijkvereniging, een belangenorganisatie naar een rechter stapt om minstens uitstel te bekomen en alternatieven te laten onderzoeken. Denken we maar aan "Oosterweel" of de heisa rond het nieuwe voetbalstadion dat Brussel in Vlaanderen wou bouwen. Het eerste heeft tien jaar vertraging opgelopen - terecht of onterecht laten we hier buiten beschouwing - het andere is - terecht of onterecht - van de baan.

"Participatie is een proces". Volledig akkoord, want zowat alles is een proces. Als u in de file rond Antwerpen staat dan zit u ook in een proces, het proces om van punt A ooit op punt B te geraken. Veel vager moet het niet worden…

Ergens dook het woord "referendum" op maar tot verbazing van uw verslagbrenger werd daar geen woord aan besteed. "Directe democratie" (ook zo'n begrip van eind vorige eeuw) zou toch gebaat zijn met referenda. Of zijn Vlamingen zoveel dommer dan Zwitsers die via referenda ingrijpen in het beleid en het mee sturen?

Tot slot nog dit: toen uw verslagbrenger de vraag stelde waarom de burgers zelden of nooit een gemeenteraad bijwonen, wat toch een actieve vorm van participatie is en eigenlijk een eerste voorwaarde, bleef een antwoord uit. Wel vernamen we dat de bevoegde schepen voor participatie van Edegem daar het spreekrecht voor burgers voorafgaand aan de gemeenteraad had afgeschaft. Tja…

Dirk Van Onckelen, Gemeenteraadslid

08 mei 2018Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx