Zwerfvuil
"geen vogel schijt in zijn eigen nest"

Op de jongste gemeenteraad (26 april) stond de al of niet toetreding van Schoten tot de "Satiegeldsysteem alliantie" op de agenda. Bedoeling van dit SSA is dat PET-flessen en metalen blikjes worden ingeleverd in supermarkten, gelijkaardig aan wat u nu doet met bier- en sommige andere flessen. Die zouden dus niet langer in de ingeburgerde "blauwe zak" mogen.

Achterliggende idee is dat deze verpakkingen nogal veel voorkomen in het "zwerfvuil" dat langs autostrades, op parking, na evenementen in openlucht zoals festivals of wielerkoersen moet worden opgeruimd. Een schoonmaak die ons - bedoeld is de Vlaamse belastingbetaler - jaarlijks aardig wat geld kost.

Onze fractieleider, Piet Bouciqué, stelde in zijn tussenkomst dat de Vlamingen tot de beste sorteerders van Europa behoren, dat de kost voor de handelaars - die tot aanvaarding en aflevering van de bedoelde verpakkingen zouden verplicht worden - doorgerekend zal worden aan de klant, dat de producent ernstig moet nadenken over alternatieven die beter zijn voor mens en milieu zoals bv; glas i p v plastiek, dat in die landen waar het SSA al bestaat het probleem van het zwerfvuil uiteindelijk ook niet verholpen werd en, tenslotte, dat als iedereen voor eigen deur kuist de straat properder zal zijn. Vooral dat laatste argument is waar wij als Vlaams Belang op hameren.

Zwerfvuil komt er niet vanzelf. Als iedereen wat in de vuilbak hoort daadwerkelijk ook in de vuilbak werpt - en zeker bij evenementen moeten er dan voldoende vuilzakken zijn - dan lost hier dit probleem zichzelf op.

Als er een misdrijf is - en sluikstorten (of het nu gaat om een sigarettenpeuk die men op de grond gooit of om een koelkast die men in 't donker in een gracht werpt) is een misdrijf - is er ook een dader. In het Vlaanderen dat sommigen graag "de logistieke poort van Europa" noemen bollen er meer vrachtwagens dan waar ook in Europa. Het "vrij verkeer van goederen en diensten" maakt dat het in de meerderheid om buitenlandse vrachtvoerders gaat welke mogelijks weinig of geen ervaring hebben met selectieve afvalverwerking. We drukken ons voorzichtig uit. Komt bij, en niet in het minst, dat de aanwezige vuilbakjes op parkings al te vaak vol zitten, zodat aan de voet ervan een berg zwerfafval ontstaat.

Parkinguitbaters hebben er belang bij dat hun parking er proper bij ligt, wat ook geldt voor supermarkten waar in de vuilnisbakjes nogal wat "huishoudelijk afval" gedropt wordt. Op de ene plaats al wat minder dan op een andere… Er zijn in dit land wetten die ons verbieden in detail te treden…

U, beste lezer, hebt het al door: het Vlaams Belang is geen voorstander van dit SSA. Ja, er is een probleem met zwerfvuil, ja er is teveel plastiek in omloop dat "verloren" gaat en de oceanen vervuilt (we zijn geen ontkenners!), ja, zowel de overheid als de ondernemingen zouden best een tandje bijsteken maar in de éérste plaats dienen we zelf ons gedrag in vraag te stellen. Zoals het spreekwoord zegt: "geen vogel schijt in eigen nest." Vlaanderen, Schoten, is ons nest en dat willen we properder zien.

Dirk Van Onckelen, Gemeenteraadslid

30 april 2018Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx