“Maar dat blijven er twee te veel”
Nog slechts plannen voor 2 windturbines aan Wijtschot

De firma Ecopower wil niet langer drie, maar ‘slechts’ twee windturbines bouwen in de zone Wijtschot in Schoten. Dat blijkt uit een punt dat volgende week op de dagorde van de Schotense gemeenteraad staat. Voor het actiecomité Ongeschonden Wijtschot verandert dat niets aan de zaak. “Het zijn nog altijd twee windmolens te veel”, klinkt het fel.

Al sinds 2014 speelt Ecopower met het idee om een windmolenpark te bouwen aan Het Wijtschot in Schoten. Maar dat project werd in de buurt sceptisch onthaald. Intussen zijn de plannen van Ecopower enigszins geëvolueerd. Het bedrijf gaat nu voor twee in plaats van drie windmolens, waardoor een eerdere samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Schoten dient te worden aangepast. De gemeenteraad zal zich daar volgende week over buigen.

”Eén van de turbines was oorspronkelijk gepland in een natuurgebied”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening en Milieu Erik Block (CD&V). “Door die windmolen uit het project te halen hoopt Ecopower allicht om een deel van de bezwaren weg te nemen. Het kan de aanvraagprocedure straks misschien vergemakkelijken.”

Een officiële bouwaanvraag heeft Ecopower trouwens nog steeds niet ingediend. Door de wijzigingen aan het project wordt de te volgen procedure nog wat meer verlengd. “Een studie over de effecten van het windmolenpark zal deels moeten worden overgedaan, want twee of drie molens is een ander gegeven”, gaat Erik Block verder. “Mijn verwachting is dat er voor 2021 sowieso geen windmolens zullen staan aan Het Wijtschot. Tegen die tijd zijn er misschien weer nieuwe, stillere modellen ontwikkeld.”

Desnoods juridisch

Actiecomité Ongeschonden Wijtschot blijft hoe dan ook vierkant tegen de plannen. “Twee windmolens zijn er nog altijd twee te veel”, verklaart woordvoerster Sabine Broeckx resoluut. “Geluidshinder voor de omwonenden, slagschaduw en visuele vervuiling blijven bekommernissen. Er is gewoon geen draagvlak voor dit project, getuige daarvan onze eerdere petitie met 2 500 handtekeningen. Wij gaan ons blijven verzetten en namen ook al een advocaat onder de arm om desnoods via juridische wegen tot het uiterste te gaan.”

Binnen de Schotense politiek lijken meerderheidspartijen N-VA en CD&V de plannen van Ecopower best genegen. “Op voorwaarde dat alle wettelijke normen worden gerespecteerd”, benadrukt schepen Block. De derde coalitiepartner Open VLD zit echter niet meer op die lijn. Liberaal schepen Paul Valkeniers bevestigde dat hij radicaal tegen is. Uiteindelijk zal de gemeente overigens enkel advies verlenen over de bouwaanvraag en is het de provincie die beslist.

Tot slot nog dit: bij Ecopower vonden we gisteren niemand die commentaar kon of wou geven op het dossier.

Bron : HLN door Kristof De Cnodder

19 april 2018Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx