Zomer vol verkeershinder
Paalstraat én Kopstraat onderbroken

De Brug van den Azijn Is dan wel opnieuw open, maar deze zomer staat de Schotenaren met de onderbreking van de Paalstraat en de Kopstraat opnieuw verkeershlnder te wachten.

De Paalstraat, vooral het stuk ter hoogte van de Theofiel Van Cauwenberghslel, zou zondag niet misstaan hebben in Parijs-Roubalx.

De straatstenen liggen helemaal los. Omdat het niet de eerste keer is dat het wegdek beschadigd raakt als gevolg van de belasting door de bussen van De Lijn, kiest de gemeente nu voor een grondigere aanpak. "We gaan het kruispunt volledig vervangen door een stevige fundering met verharding in asfalt", aldus schepen van Openbare Werken Wouter Romboots (N-VA).

"Dat heeft als gevolg dat de Paalstraat gedurende twee weken onderbroken zal zijn. Om de hinder voor het verkeer en de winkeliers te beperken, plannen we de uitvoering in augustus."

En vanaf 6 juni zal ook de onderbreking van de Kopstraat voor hinder zorgen. Gedurende een volledige maand mag er geen auto meer door, omdat er ter hoogte van de Jozef Jennesstraat drie grote riolen in de ondergrond gestoken moeten worden.

Bron : GVA door ju

Het gaat hier over de zoveelste oplapping van het wegdek van de Paalstraat. In 2008 werd reeds € 20.588,76 vrij gemaakt voor de herstelling en in 2014 gaf men nog eens € 20.588,76 uit aan erelonen voor de heraanleg "Paalstraat fase 1-2-3

In 2014 reeds stelde het "Vlaams Belang Schoten" volgende vragen/bedenkingen op de gemeenteraad.

Waarom werd er niet definitief een degelijke herstelling uitgevoerd ? Het is namelijk goedkoper en vriendelijker voor het milieu en de aanwezigen in de Paalstraat om het wegdek vlak aan te leggen.

We verklaren ons nader. Er rijden dagelijks tientallen autobussen en vrachtwagens door deze invalsweg; deze voertuigen moet men beschouwen als zwaar vervoer dat de klinkers losrijdt. Een gewone bus weegt leeg 7 ton; met 90 personen van gemiddeld 80 kg weegt de bus 14.2 ton. Een gelede bus weegt tien ton, vol weegt deze bus 22 ton.

Wanneer deze volle zwaar beladen bussen afremmen en terug optrekken aan de 2 grote wegverzakkingen gaat dit gepaard met een enorme roetuitstoot, die mee verantwoordelijk is voor hoge concentraties fijn stof in de lucht.

Onlangs konden we de gevolgen van een smogalarm aan de lijve ondervinden: heel wat personen liepen een verhoogd risico op problemen met de luchtwegen.

We vragen daarom een grondige aanpak van dit steeds terugkerend en kostelijk probleem.

Besluit : Na vier jaar aanmodderen gaat men nog eens geld uitgeven aan een tijdelijke oplossing. Van "verandering" gesproken !!!

Karel Blockx

10 april 2018Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx