Discussie over 'kankerplek' naast Sint-Lutgardisschool
Wijkvereniging tegen sloop en bouw flats,
school wil mobiliteitsproblemen oplossen

Wijkvereniging Schotenhof gaat In beroep tegen de door de gemeente verleende vergunning voor elf appartementen in de Sint-Maria-ten-Boslei. Zowel de projectontwikkelaar als de aanpalende Sint-Ludgardisschool reageren teleurgesteld. In het project is ook een ruime parking voorzien om de mobiliteitsproblemen rond de schoolpoort op te lossen. Zelfs voor de opnames van een horrorfilm staan er momenteel nog te weinig muren recht van de ooit zo romantische villa, die gebouwd werd door de befaamde Schotense architect Maurice De Vocht. Die drukte als ontwerper van de gebouwen rond de Markt mee zijn stempel op het uitzicht van het dorpscentrum.

Voor zijn eigen gezin bouwde De Vocht in de wijk Koningshof kort na de Tweede Wereldoorlog een grote villa met kasteel-allures. Later landde het Antwerpse OCMW aan de Sint-Maria-ten-Boslei om er buiten de stadsgrenzen haar rusthuis 'De Pelikaan' in onder te brengen. Na de sluiting kocht de bekende Schotense aannemer wijlen Stan Van Gastel het rusthuis.

Van Gastel kreeg een vergunning om de oude rusthuiskamers te verbouwen tot appartementen, maar omdat er al te veel gesloopt werd bij alle werken - eigenlijk alles bulten de monumentale gevel - werden ze stilgelegd door de bouwinspectie. Latere regularisatieaanvragen bleven op een njet stoten van de gemeente.

Tijdens de vorige bestuursperiode besliste het gemeentebestuur om via een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) toch nieuwe appartementen toe te staan op de site van 'De Pelikaan'. Van Gastel had, het wachten moe, zijn stuk grond in Koningshof intussen verkocht aan projectontwikkelaar Belisto uit Brasschaat.

De puinhoop die nog rest van de oude villa vormt al ruim vijftien jaar een 'kankerplek' in de villawijk. Maar dat zou eindelijk kunnen veranderen. Belisto kreeg eind vorig jaar, na lange onderhandelingen, de toelating van de gemeente om de ruÔne te slopen en er elf nieuwe, bescheiden appartementen in de plaats te zetten. Eigenaar Bart Van den Broeck wil de bouwvakkers maar wat graag aan het werk zetten, maar wijkvereniging Schotenhof ging verrassend in beroep tegen de verleende vergunning. Verrassend, omdat zij eerder wel akkoord leken te gaan met de jongste omwikkelingen.

"Maar wij baseerden ons toen op een omtwerp waarbij de voorgevel bewaard zou blijven en het geheel mooi in de omgeving zou worden ingepast", laat de wijkvereniging weten. "Nu dreigt die gevel gesloopt te worden. De buurt dreigt straks te moeten uitkijken op een zwarte, rechthoekige gevel van liefst 277 vierkante meter. Er wordt ook te veel grond verhard. Het RUP Koningshof legt het behoud van de bestaande gevel op."

"Beperkte erfgoedwaarde"

In maart zal de bestendige deputatie oordelen over het beroep. Niet alleen eigenaar Bart Van den Broeck hoopt dat zijn zoveelste poging om "De Peltkaan" van de grond te krijgen zal slagen. Ook de buren van de Sint-Ludgardisschool hopen dat de werken snel kunnen starten. "Al vele jaren is de school in overleg met de gemeente om een vellige oplossing te vinden voor het bouwvallige pand dat grenst aan onze school., zegt Guido Roels, voorzitter van het schoolbestuur. "Maar er is meer: in de goedgekeurde plannen is tussen het voorziene gebouw en de school een strook voorzien waar we een ruime personeelsparking willen aanleggen. Voorzien van de nodige bomen, zal die mooi worden ingepast in de omgeving."

Na de aanleg van de parking zouden een zestigtal auto's van de smalle straat gehaald kunnen worden. "Dat is belangrijk voor de veiligheld van de zevenhonderd leerlingenē, besluit Roels.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Erik Bock (CD&V) zit op dezelfde golflengte. "Dit perceel was vroeger bijna volledig bebouwd. Nu ligt een dossier voor met een compact gebouw met beperkte voetafdruk, waardoor er veel open en groene ruimte blijft. Enkel de sloop van de vervallen gevel is een afwijking van de voorschriften van het RUP. Maar de gevel bewaren is onbegonnen werk. Da erfgoedwaarde is beperkt. De voorziene parking zal de verkeersveiligheid rond de school sterk verbeteren en de buurt ontlasten."

Bron : GVA door Jan Auman

22 februari 2018Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx