Schoten verdient beter
Beste Schotenaren, Jullie houden wellicht ook van onze fraaie en groene gemeente met zijn mooie groene straten en huizen, voortuinen, rustige villawijken en verkeersarme woonstraten.

Helaas is niet alles zo mooi als we het zouden wensen. Meer en meer raakt het straatbeeld verloederd door wansmakelijke graffiti die het lieflijke karakter van onze voorstadsgemeente ontsieren. Graffiti verhogen het gevoel van onveiligheid en het onbestraft laten van graffitivandalen zet aan tot nog meer graffiti spuiten.

We geven u hierbij een staaltje van wat de zogenaamde graffitikunstenaars plegen te produceren op openbaar en privé-eigendom.


Het gemeentebestuur kijkt er naar en doet niets. Neen, het moedigde dergelijk gedrag aan door zelf graffiti te laten plaatsen op een muur tussen parking 't Ven en de Paalstraat. Deze poging om graffiti als "kunst" voor te stellen is wellicht goedbedoeld maar getuigt van een grote dosis naïviteit. De graffitivandalen blijven Schoten teisteren met hun spuitbussen. De gemeente beloofde in juni er iets aan te doen maar tot op heden zien we daar niets van.

Enkele dagen geleden gingen enkele militanten van onze afdeling dan maar zelf opkuisen. Met een symbolische actie verwijderden we de graffiti op een nutskastje in de Paalstraat. Deze actie kreeg weerklank in de pers en zal het gemeentebestuur hopelijk tot meer dadendrang aanzetten.

Vlaams Belang vraagt een oplijsting van de beschadigde openbare en privégebouwen met graffiti en een plan van aanpak om deze te verwijderen.

Wie nog beelden heeft kan deze ons bezorgen. Onze fractie zal deze problematiek aankaarten op de eerstvolgende gemeenteraad. Deze verloedering door vandalisme moet stoppen.

Namens het bestuur van Vlaams Belang Schoten
Piet Bouciqué, Afdelingsvoorzitter


17 oktober 2017Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx