Schotens woonerf op stelten !
Niemand houdt zich aan snelheidsgrens van 20 km/uur

Nauwelijks 2 maanden na de heropening van de Kuipersstraat als woonerf treft de gemeente al bijkomende maatregelen. Niemand blijkt zich te houden aan de snelheidsbeperking van 20 km per uur.

De Kuipersstraat was al enkele jaren volledig versleten. Het wegdek bestond nog uit kasseien, al lag er een dun laagje asfalt overheen. De gemeente investeerde begin dit jaar samen met RIO-link 387.000 euro in de herinrichting.

De bestaande riolering werd gerenoveerd. Bovengrond werd de straat van gevel tot gevel heraangelegd en na een lange inspraakronde omgevormd tot een woonerf. In zo'n woonerf mogen zwakke weggebruikers ook op de rijbaan wandelen en spelen. Bij in- en uitgang van de staat zijn de fietspaden nu doorgetrokken. Ter hoogte van de Churchilllaan ligt dat fietspad nu zelfs een pak hoger dan de rijweg.

"Een duidelijk signaal naar de automobilisten, die het kleine staatje vroeger te vaak gebruikten als sluipweg. We hebben maximaal geluisterd naar de bewoners van de Kuipersstraat die minder en trager verkeer willen" aldus schepen van Openbare Werken Walter Rombouts (NV-A) bij de ingebruikname eind juni.

Metingen

Maar die automobilisten blijken zich allerminst te storen aan de woonerfregels. "Niemand houdt zich aan die beperking van 20 km per uur" weet bewoner Dirk Thys. De politie heeft hier onlangs een snelheidsmeter tegenover onze deur gezet. Ik heb die pieken tot 120 km per uur zien halen. Erg nieuwsgierig zijn we naar de resultaten, 80% van het verkeer dat uit de Verbertstraat komt aan het gemeentehuis, blijft vervolgens net als vroeger onze Kuipersstraat nemen om richting Bredabaan te rijden. Daar is helemaal niets aan veranderd." De bewoners voerden al ludiek actie met zelfgemaakte bordjes, maar omdat die Engelse tekst bevatten werden ze door de politie weggehaald. Dat gebeurde na een klacht van het Vlaams Belang. In het gemeentehuis zijn ze er intussen wel van overtuigd dat er bijkomende maatregelen nodig zijn.
De politie heeft inderdaad snelheidsmetingen gedaan. De zogenaamde V85-norm bleek op 36 km per uur te liggen" aldus schepen van Mobiliteit Eric Block (CD&V). "V85 is de snelheid die door 85% van de automobilisten NIET en door 15% WEL wordt overschreden. 36 km is te hoog voor een woonerf waar je slechts 20 mag rijden. Eveneens zien we een zeer grote toename van het verkeer. In 2011 telde men in de Kuipersstraat nog 1.500 voertuigen op 24 uur. Nu zijn er dat 3.400.

Rijrichting omkeren

De gemeente gaat heel binnenkort waarschuwingsbordjes zetten om chauffeurs attent te maken op de gewijzigde situatie. Op de rijweg zal de geldende snelheidsbeperking van 20 km per uur gekalkt worden. Het aanvankelijk wat verstopte woonerfbord kreeg al een meer zichtbare plaats vooraan in de straat. In de Kuipersstraat komen verder nog "plooibakens" om de doorgang voor de hulpdiensten naar het appartementencomplex Binnenhof te vrijwaren.

"Op langere termijn overwegen we nog meer ingrepen", aldus Eric Block. "Zo denken aan een proefopstelling aan het kruispunt met de Vordensteinstraat om het verkeer dat uit de Kuipersstraat komt verplicht naar rechts te laten afslaan. Ook rijbaankussens, zoals er recent werden aangelegd in de Voorkempenlaan, kunnen soelaas bieden. Het omdraaien van de rijrichting is ook een optie al zijn hier natuurlijk gevolgen aan verbonden voor hele verkeerssituatie. We bekijken al deze maatregelen binnen de verkeerscommissie en leggen ze voor aan de bewoners."

Wij zijn de dupe van de kilometerheffing voor vrachtwagens

Intussen klagen ze in de parallel lopende Constant Neutjensstraat over de zware vrachtwagens die massaal het verbod op zwaar verkeer negeren. Raf Maes woont er al 37 jaar en heeft het vrachtverkeer er spectaculair zien toenemen. "Ik heb vooral een toename bemerkt na de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens" stelt Maes vast. "Chauffeurs op weg naar bijvoorbeeld Brecht verlaten sinds er voor gebruik van de autostrade betaald moet worden aan de Kleine Bareel de snelweg om hun weg gratis verder te zetten via centrum van Schoten. Vooral KMO's zien daar een middel in om de kosten te drukken."

Een verkeersbord bij het begin van de straat geeft aan dat voertuigen van meer dan 3,5 ton de Constant Neutjensstraat niet in mogen. "Maar dat verbod wordt voortdurend genegeerd", weet Maes. "Ik denk dat er hier per dag makkelijk tweehonderd door komen gedenderd. Het hele huis kraakt soms en er zijn meerdere wegverzakkingen als bewijs. Ik gun iedere buurt, ook de kasteelwijk, rust, maar het wordt tijd dat ook dit smalle straatje in het centrum aandacht krijgt, zeker nu er steeds meer jonge gezinnen wonen".

Raf Maes krijgt in het gemeentehuis steeds te horen dat het nieuwe mobiliteitsplan tegemoet zal komen aan zijn verzuchtingen. Dat zal wel, maar we leven toch nu ? Dat de politie al eens zou beginnen met streng toe te kijken op het vrachtwagenverbod. Zo'n controle heb ik hier nog nooit zien gebeuren. Een camera met nummerplaatherkenning zou overtreders efficiŽnt kunnen opsporen" .

Bron : GVA door Jan Auman

13 augustus 2017Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx