Dertig bezwaren tegen project
'Wonen aan de Vaart'

Het geplande bouwproject 'Wonen aan de Vaart' in Schoten blijft op protest stoten. Bewoners van de Fluitbergstraat, Van Cauwenberghslei en Kruispadstraat vrezen onder ander verkeers- en wateroverlast. Het openbaar onderzoek leverde dertig bezwaarschriften op.

Toen projectontwikkelaar Mevacom eind 2015 het bouwproject 'Wonen aan de Vaart' voorstelde, klonk er al protest in de omgeving. Intussen zijn we enkele stappen verder in het bouwdossier en is het ongenoegen er nog steeds. Het openbaar onderzoek werd zopas afgerond en dertig betrokkenen tekenden bezwaar aan.

"Dat is vrij veel, want heel wat mensen waren in juli op vakantie", zegt Johan Pittoors, wijkvoorzitter van centrumzone Schoten. "De omwonenden vrezen te worden geconfronteerd met een aantal problemen. Een project met 255 wooneenheden en vijf bouwlagen is gewoon te grootschalig op deze plaats. Dat gaat ongetwijfeld verkeersproblemen en extra parkeerdruk opleveren. Bovendien is er te weinig groen voorzien en dreigt door de verregaande betonnering wateroverlast."

Bij Mevacom relativeren ze de mogelijke problemen. "255 wooneenheden lijkt veel, maar de oppervlakte van het bouwperceel is dan ook groot", nuanceert de projectontwikkelaar. Bovendien benadrukt Mevacom dat men wel degelijk werk zal maken van een aantal groenvoorzieningen.

De gemeenteraad van Schoten beslist in principe dit najaar over het dossier. "Onze stedenbouwkundige ambtenaar en de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening zullen zich nu over de bezwaren buigen", legt bevoegd schepen Erik Block (CD&V) uit.

Bron : HLN door KDC

10 augustus 2017Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx