Way Out
Onze voorzitter stelde hierover enkele vragen aan het schepencollege.

In het park van Schoten bij de valkentoren staat een bord met opschrift ď112 Way OutĒ.
 1. Wie heeft dit bord daar laten plaatsen ?
  De dienst Integrale Veiligheid en Noodplanning geeft hiertoe opdracht om de borden te laten plaatsen. De locaties worden bepaald tijdens een multidisciplinair overleg, i.s.m. de verschillende betrokken hulpverleningsinstanties.

 2. Hoeveel van dergelijke borden staan er op Schotens grondgebied ?
  Op Schotens grondgebied - momenteel aan het gemeentelijk park, wegens de zomeractiviteiten - staan er 3 borden met de tekst "Way In" (2 borden t.h.v. de Hoogmolenbrug en de afslag naar de Papenaardekenstraat, 1 bord t.h.v. van de achteringang van het gemeentelijk park) en 1 bord met de tekst "Way Out" (t.h.v. de Valkentoren). In functie van de VIP-tent voor de Scheldeprijs wordt dezelfde opstelling voorzien.

 3. Waarom staat er een Engelstalig bord ? Waarom werd niet gekozen voor een bord in het Nederlands ?
  1. Hiervoor verwijzen we naar de MinistriŽle Omzendbrief NPU-4 betreffende de disciplines. Op pag. 13, onder pt. 3.2.3.4 wordt zeer duidelijk verwezen naar "Way In en Way Out".
  2. Deze termen behoren tot de officiŽle vakterminologie, ontstaan uit het KB van 16.02.2006 betreffende de nood- en interventieplanning.

 4. Wanneer zal het bord vervangen door een bord in het Nederlands ?
  Het KB van 16.02.2006 wordt momenteel herwerkt. Indien in de nieuwe versie sprake is van andere termen, dienen we deze aan te passen aan het vigerende KB. Een exacte timing is echter nog niet gekend. Onze dienst stelt bijgevolg voor om de huidige borden niet te vervangen omwille van volgende redenen:
  1. De borden beantwoorden aan de vigerende wetgeving;
  2. De borden worden als positief ervaren door de hulpdiensten;
  3. We gaan momenteel niet in nieuwe borden investeren waarvan we niet weten dat de gebruikte termen in de nabije toekomst nog beantwoorden aan de nieuwe wetgeving.
Bijkomende info :

- Deze borden werden voor de eerste keer geplaatst in 2010, met gunstig commentaar vanwege de hulpdiensten.
- De borden, met de specifieke termen, zijn bedoeld voor de hulpdiensten, niet voor het publiek. Dee termen "ingang, inrit, uitgang, uitrit,..." zouden enkel maar voor verwarring zorgen.

We hopen, samen met u, dat in de vernieuwde regelgeving betreffende de nood- en interventieplanning, rekening gehouden wordt met de taalwetgeving zodat we de huidige borden kunnen aanpassen aan Nederlandstalige termen.

Piet Bouciquť

06 augustus 2017Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx