Verzelfstandiging zorgvoorzieningen OCMW
Evolutie in plaats van revolutie

Het OCMW van Schoten gaat onderhandelen met het OCMW van Wijnegem over de mogelijke oprichting van een gemeenschappelijke, publieke OCMW-vereniging voor een aantal zorgvoorzieningen.

De OCMW-raad van Schoten heeft tijdens haar zitting van 5 juli 2017 groen licht gegeven voor het opstarten van gesprekken met het OCMW van Wijnegem over de mogelijke oprichting van een gemeenschappelijke, publieke OCMW-vereniging voor een aantal zorgvoorzieningen.

De beslissing heeft betrekking op alle activiteiten en diensten van WZC Verbert-Verrijdt (160 woongelegenheden), met inbegrip van het centrum voor kortverblijf (6 woongelegenheden) en het centrum voor dagverzorging (12 verblijfseenheden).

Een beoordelingscommissie van deskundigen, onder het voorzitterschap van de OCMW-voorzitter Katrijn Van Osta en bijgestaan door het externe adviesbureau BDO en het advocatenbureau GD&A boog zich over de ingediende voorstellen. Hieruit kwam het OCMW van Wijnegem naar voor als de beste kandidaat.

Door op te gaan in een groter geheel wenst het OCMW, onder druk van de kostprijs van de dienstverlening, soepeler te kunnen inspelen op de evoluerende marktsituatie, met behoud van een kwaliteitsvolle, openbare woonzorg in Schoten.

“Hiermee kiezen we voor een evolutie en geen revolutie”, zegt Katrijn Van Osta. “Het OCMW van Wijnegem kent ook de manier van werken met contractuelen en statutairen. Dat is één van de vele punten waarbij we op één lijn zitten.”

Voor het personeel zal er weinig veranderen. “We zullen tijdens de onderhandelingen met het OCMW van Wijnegem zeker voor het personeel opkomen. Maar ik ben er van overtuigd dat het OCMW van Wijnegem op dit vlak dezelfde visie heeft als wij”, gaat OCMW-secretaris Marleen Tilborghs verder.

“Het is alleszins niet de bedoeling dat er naakte ontslagen zullen vallen. Wel zal er op termijn een verschuiving komen van statutaire naar contractuele tewerkstelling. Aangezien deze verschuiving een tiental jaren geleden al in gang werd gezet, is deze trend voor het OCMW van Schoten echter niet nieuw.”

Tegen 1 januari 2018 zou er een akkoord moeten zijn. “Is dat er niet, dan komt er geen verzelfstandiging”, zegt Van Osta. “Het is niet zo dat we dan gaan voor de tweede beste partner. Als we dan alsnog willen verzelfstandigen zal de hele procedure opnieuw gevoerd moeten worden.” Maar zover zal het hopelijk niet komen. “We hopen ten laatste juli 2018 onze gemeenschappelijke, publieke OCMW-vereniging effectief op te kunnen starten.”

Bron : schoten.be

08 juli 2017Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx