Uit de gemeenteraad van 06 september
Genderneutraliteit

Op de jongste gemeenteraad (6 september) was er op het laatst een tussenkomst van een geacht raadslid i v m de bevordering van genderneutraliteit op de werkvloer en in de samenleving. De burgemeester wees er in zijn antwoord al op dat zich in Schoten geen probleem stelt, want men volgt hier strikt de wet tegen discriminatie.

Er volgde geen debat, was ook geen debat gevraagd door het geacht raadslid, maar moest dat er zijn gekomen dan waren we voorbereid. Vandaar dat we u, bewerkt, onze tussenkomst hier meegeven.

Ik zal als ouder van een dochter "die voor de vrouwen is" - al is dat misschien vandaag al een discriminerende uitdrukking, ik zou het bij God niet weten - en als de fiere opa van haar gezonde dochters de laatste zijn om te ontkennen dat mijn dochter haar geluk gevonden heeft. Maar tegelijk bevestig ik dat mijn andere dochter voor de mannen is, en dat ik even fier ben op die andere kleindochter en ik denk dat ook zij gelukkig is. Dat maakt mij niet tot een "ervaringsdeskundige" maar wellicht heb ik meer dan anderen de gelegenheid het fenomeen van nabij te volgen.

Ik geloof dat het Lenin was die de term "nuttige idioten" bedacht heeft en daarmee doelde hij op wat wij onder het gezegde "de vlag dekt de lading niet" kennen: zogenaamde minderheden worden gebruikt om de agenda van totale verwarring door te drukken.

Een samenleving heeft nood aan een zo natuurlijk mogelijke orde: ouders voeden kinderen op en niet omgekeerd, als men een huis bouwt begint men met de fundering en niet met het dak, wie kan zwemmen redt de drenkeling want met twee drenkelingen is het probleem alleen maar erger geworden.

Geloof me, mijn dochter wist op vrij jonge leeftijd wat haar "lot" was, om het zo te noemen. En haar vrouw ook, ze zijn bijna 20 jaar een stel, bijna 10 jaar een getrouwd koppel. Ze hadden daarvoor in de kleuterklas géén sexuele opvoedingsboekjes nodig, moesten op hun twaalf niet leren waarvoor een condoom dient.

Ze stappen niet achter de regenboogvlag op in "stoeten" want ze hebben echt geen behoefte aan de vulgariteit die daar door nogal wat "belangengroepen" wordt tentoongesteld. Het is een wansmakelijk carnaval, een circus van de slechte smaak. Stel dat er buitenaards leven is dat toevallig net op de dag van de "gaypride" zijn oog richt op de mensheid, moeten we dan verbaasd zijn dat deze zouden besluiten dat contact niet gewenst is???

Toch heeft de collega-vraagsteller een punt: er is een toename van de onverdraagzaamheid tegenover holebi's, en er is een zekere schroom bij de holebi's om zich te "outen" buiten hun vrienden/familiekring. Ook hier heb ik het twijfelachtig genoegen getuige te zijn.

De vrouw van mijn dochter - beiden leerkrachten trouwens - zal in haar school tegenover de leerlingen zich niet als "vrouw van een vrouw" voorstellen. Meer nog, een neefje van ons die dit jaar daar studies aanvat is uitdrukkelijk gevraagd om daar geen ruchtbaarheid aan te geven. Ik ga die school niet stigmatiseren door haar te vernoemen, maar het is geen kleine school en ze heeft een divers publiek. En neen, 't is geen Schotense school, wees gerust. Ik kan mij voorstellen dat in andere scholen leerkrachten met hetzelfde "lot" ook in die situatie zitten. Maar met een vlag zwaaien en een manifest ondertekenen zal dat probleem niet wegwerken. Het is nuttig te onderzoeken waarom mijn schoondochter in die bepaalde school met die diversiteit aan leerlingen zich niet durft te uiten. En aan dat onderzoek wil ik graag meewerken.


Dirk Van Onckelen, Gemeenteraadslid

08 september 2018

Ander nieuws


Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx