Uit de gemeenteraad van 26 juni
Veel te goed is half zot

Er is nogal wat te doen geweest rond het "Erkenningsreglement verenigingen", dat vanaf heden in de doolhof van wat, wie, waar, wanneer en waarom enige duidelijkheid brengt. Een voor de vele sport- en cultuurverenigingen die Schoten kent handige wegwijzer werd gisteren op de gemeenteraad goedgekeurd. Men weet nu waaraan en waaraf en dat is altijd een goede zaak.

Lokaal wou het gemeentebestuur een in onze ogen alvast legale voorwaarde mee opnemen in dit reglement, namelijk de verplichting: "De vereniging gebruikt het Nederlands bij al haar contacten met de bevolking en bij haar publieke activiteiten." Ofwel "In Vlaanderen Vlaams", eenvoudig en helder.

MaarÖ dat was buiten - en zet u nu schrap, beste lezer - de Vlaamse overheid gerekend! Uitgerekend die overheid die juist het product is van een decennialange "taalstrijd" - vierden we dit jaar niet de vijftigste verjaardag van "Leuven Vlaams", ja toch? - stelt nu in haar wetgeving dat erkenning van een vereniging in Vlaanderen niet aan taalvereisten gebonden is.

Die Vlaamse overheid - waarvoor u belastingen betaald - erkent de "taalvrijheid" in zowat alles, uitgezonderd de overheid, het gerecht, de sociale verhouding tussen werknemers en werkgevers en het onderwijs.

"Wat we zelf doen, doen we beter". Dit doen we dus "zelf"Ö

Voor de volledigheid: erkenning van een vereniging - erkenning van het feit dat ze bestaat - geeft niet automatisch recht op gemeentelijke subsidie, noch op steun in andere vormen. Gelukkig maar, want dan zou het gezegde "veel te goed is half zot" ons ook nog belastinggeld gaan kosten.

Dirk Van Onckelen, Gemeenteraadslid

27 juni 2018Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx