Uit de gemeenteraad van 30 mei
Wijziging meerjarenplan en budget 2018

Het ware duidelijker geweest indien deze punten aan de dagorde kwamen NA het voorleggen van de rekening 2017. Dan had men kunnen vertrekken vanuit de correcte cijfers van dat jaar. Nu doet men slechts een gedeeltelijke voorafname aan dat jaar door uitsluitend ongebruikte investeringskredieten van 2017 over te hevelen naar 2018. Het exacte resultaat van rekening 2017 zal slechts bij de tweede budgetwijziging 2018 aan bod komen. En dat is laat.

Voorliggende wijziging Meerjarenplan en Budget 2018 draait dus bijna volledig rond Investeringen. Nauwkeuriger uitgedrukt: rond het uitstellen van geplande investeringen. Dit is niet nieuw maar een constante gedurende deze bestuursperiode. Nu wordt er 6,5 miljoen gebudgetteerde investeringen voor 2017 overgedragen naar 2018. Anderzijds worden 7,3 miljoen gebudgetteerde investeringen voor 2018 doorgeschoven naar volgende jaren. Zodat er, per saldo, weinig verandert aan het budgettair resultaat van 2018.

Het Plannen en Uitvoeren van Investeringen is voor dit bestuur zoiets zoals Elschot het uitdrukte: “tussen Droom en Daad staan (oa) Praktische Bezwaren”. Die praktische bezwaren hebben in dit geval niets met geld te maken. Dat is beschikbaar gezien het “gecumuleerd budgettair resultaat” van 26 miljoen eind 2017.

Wat is het dan wel? Gebrek aan ervaring? Enige onkunde in het realiseren van grote projecten? Spijt over aangegane engagementen zoals te dure en onbesuisde aankoop van marktgebouwen uit een zekere christelijke naastenliefde? Twijfel over het praktisch nut of oplopende kosten van bepaalde projecten? We vragen het ons af.

Of is het zo’n houding van “we hebben tijd genoeg, we doen nog 6 jaar verder, de kiezer heeft meer oog voor nog te realiseren plannen dan voor wat er al staat...” Gevaarlijk, zeer gevaarlijk beste bestuur... want er zijn geen zekerheden meer en hoogmoed kan voor de val komen. Zelfs al is er voorakkoord, zodat we feitelijk niet meer naar de stembus moeten, toch oppassen ...met de tjeven weet men nooit.

Ondertussen staan er miljoenen op een rekening die niets opbrengt en weigert dit bestuur er, al is het maar een deeltje, te gebruiken voor prettige maatregelen ten gunste van de Schotenaar. Zoals bv, ik zeg maar wat, snoeien in de overtalrijke gemeentelijke belastingen en retributies. Daar waar Schoten niet benijdenswaardige koploper is.

Ghislaine Peleman

31 mei 2018Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx