Uit de gemeenteraad van 22 februari
Wijziging van het parkeerregime in de Koloniestraat

Om een vlotte doorstroming en het benutten van parkeerplaatsen voor personen met een handicap mogelijk te maken, stelde de meerderheid voor om aan het dubbelzijdig parkeren een einde te maken en een parkeerregeling - lees, gedeeltelijk parkeerverbod - in te stellen.

Raadslid Dirk Van Onckelen, inwoner van wijk Deuzeld, stelde dat het Vlaams Belang de noodzaak van bereikbaarheid van noodzakelijke voorbehouden parkeerplaatsen onderschrijft, doch betreurde dat voor de "weggeregelde" parkeerplaatsen geen alternatief werd aangeboden. Dit terwijl in de hele Deuzeld, en al zeker de woonwijken gelegen tussen de Deuzeldlaan en de Metropoolstraat (Albertkanaal) het parkeerprobleem hand over hand toeneemt. Met het antwoord dat men in de Toekomstlaan nog kan parkeren moesten we het stellen. Waarvan akte.

Een ander heikel punt is de doorstroming. Wil een vrachtwagen vanuit de Metropoolstraat de Pletterijstraat in, dan staat alles even stil. "Naar voor, naar achter, naar links, naar rechts" en is hij ingedraaid dan doen toevallige tegenliggers er maar beter aan opzij te gaan of achteruit te rijden. Niemand gelukkig. Daarom pleit het Vlaams Belang voor om een verkeerscirculatieplan te onderzoeken waarbij we eenrichtingsstraten niet uitsluiten. Minstens de Pletterijstraat zou beter enkel richting kanaal worden gebruikt, de omliggende straten daaraan aangepast. Het zou een vlotte doorstroming, zeker als binnenkort de Brug van den Azijn weer opengaat, ten goede komen.

Tenslotte, maar niet in het minst, is er de "zwakke weggebruiker". We verheugen ons over het feit dat deze hier langs het Albertkanaal een veilige eigen fietsweg heeft. Veilig, op twee plaatsen na: de kruisingen van de Metropoolstraat waar deze het jaagpad verlaat om verder te rijden aan de andere kant, tot hij weer kan oversteken naar het jaagpad. Dagelijkse gebruikers weten dat ze hier aandacht moeten voor hebben, doch voor nogal wat (vracht-)voerders is deze situatie onbekend. Enkel duidelijke waarschuwingsborden (de verkeersdrempels alleen zijn niet voldoende, de huidige wettelijke borden evenmin) kunnen ongelukken voorkomen. Er waren ernstige, zelfs dodelijke, ongelukken nodig om de veiligheid voor de fietsers te verbeteren, laten we daar lessen uit trekken.

Dirk Van Onckelen

02 maart 2018Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx