Uit de gemeenteraad van 25 januari
Nominatieve Toelagen 2018

Traditiegetrouw willen we de volgende amendementen voorstellen:
  • de verdubbeling van de toelage voor Vlaamse initiatieven van 1302 naar 2604 euro, ik roep - en ik val in herhaling - de N-VA-fractie op om dit mee goed te keuren. Het staat jullie vrij ook dit dossier in de diepvries te stoppen zoals we dat nu al vier jaar op federaal vlak meemaken - maar ik vrees dat jullie weer zullen besluiten om niet te besluiten en aan struisvogelpolitiek te doen.

  • de verdubbeling van de toelage voor het dierenasiel. Deze vereniging vangt dieren in nood op en werkt bijna louter op vrijwilligers en giften. Het dierenasiel is onderkomen en noodlijdend. Een herziening van deze toelage is écht aan de orde.

  • Toelage Schoten Bad: in de geschreven pers verschenen artikelen dat er geen derde editie komt dit jaar. Deze toelage dient dus geschrapt te worden, of beter nog doorgeschoven worden naar de toelage voor Vlaamse initiatieven.

  • Ik heb tot slot nog een vraag bij de toelage voor de NSB: hoeveel oudstrijders telt deze vereniging nog en wat is het nut van deze toelage ?
Piet Bouciqué

Zoals verwacht hadden de regerende partijen, N-VA, CD&V en Open VLD, samen met de "migranten partijen" Groen en SP.A geen nood aan hulp voor Vlaamse initiatieven. Vlamingen kunnen de pot op, migranten aantrekken daar komt het op neer want er zijn verkiezingen in aantocht.

Het dierenasiel, och God toch, wie ligt daar nu van wakker. Schepen voor Dierenwelzijn, de enige VLD-er in het schepencollege, laat zich liever "bekijken" in de media wanneer het gaat over de zoveelste hondenweide die hij "plechtig" kan openen.

Dat de ons omliggende gemeenten (Wijnegen, Brasschaat, Merksem, ..) ook in Schoten hun dieren "dumpen" zal hem een zorg wezen, hier haal je de kranten niet mee.

Een toelage agenderen wanneer men weet dat dit evenement stopt, moet zeker kunnen in Schoten. Van verandering gesproken !

Karel Blockx

29 januari 2018Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx