Uit de gemeenteraad van 30 november
Bijzonder Politiereglement Permanente Gelegenheden (Horecazaken)

Wat wij missen in voorstel, dat we zullen goedkeuren, is de toegankelijkheidstoets.

Wij hebben in onze gemeente een goed werkende Raad voor personen met een beperking. Binnen deze raad is er een werkgroep Toegankelijkheid actief die stelselmatig horecazaken bezoekt en verbeteringsacties voorstelt om de toegankelijkheid van horecazaken en terrassen te verhogen.

Waarom niet preventief een clausule inbouwen die de kandidaat-horeca- of terrasuitbater sensibiliseert voor de toegankelijkheid van hun zaken ?

We stellen een amendement voor om het bijzonder politiereglement met een dergelijke clausule uit te breiden.

Woonzorggroep Voorkempen

Onze fractie protesteert met klem tegen de gevolgde werkwijze om deze plannen goed te keuren.

Wat is de rol van de gemeenteraad als besluiten van het college als voldongen feiten worden voorgesteld en de dag erna in de pers verschijnen ?

De logica in deze gang van zaken ontgaat ons volledig. We hadden ooit regeringen die een dergelijke aankondigingspolitiek hoog in het vaandel voerden maar dergelijke praktijken horen wat ons betreft niet thuis in Schoten.

Concessie Foyer De Kaekelaar

Tussenkomst Ghislaine Peleman

Fair-trade producten zijn producten zoals andere. Aan de uitbater van een Schotens gemeentelijk etablissement opleggen welk product hij moet gebruiken kan niet. Dan moet men zelf maar uitbater worden.

Verder heb ik bezwaar tegen de benaming "fair trade". In alle andere landen gebruikt men de moedertaal. Dus graag vernederlandsen.

(Reactie op een tussenkomst van Monique Van Den Bogaert (SPA) , die "fair trade" producten wou verplichten in de Kaekelaar)

Huur tent voor diverse zomeractiviteiten 2018

Bij de technische specificatie staat er weliswaar dat de toegangen aan de inkomdeuren moeten voorzien zijn van een oplopende planken vloer, maar wat ons betreft mochten de technische specificaties ook expliciet aandacht hebben voor de toegankelijkheid van de tent en de bijhorende faciliteiten voor personen met een beperking.

Transport en verwerking afvalhout containerpark

We hebben enkele vragen bij dit dossier.
  1. Voor het afvalhout wordt een contributie gevraagd van de burgers die afvalhout komen afleveren. Hoeveel bedroegen de bijdragen van de burgers voor het in brengen de vorige jaren ? Hebben deze bedragen invloed op het budget voor de verwerking van afvalhout ? Met andere woorden: in welke mate zijn de bijdragen van de burgers kostendekkend ?

  2. In 2015 was het gebudgetteerde bedrag voor het ophalen van afvalhout 40.414 Ä, in 2016 was dat 102.124 Ä, dit jaar 88.814 Ä. Vanwaar komen deze schommelingen ?

Transport en verwerking bouw- en sloopafval containerpark

Voor kunststoffen en hout wordt een contract van een jaar voorgesteld, voor bouw- en sloopafval 3 jaar. Vanwaar dit onderscheid ?

IKA: kapitaalverhoging

Dit is een bijzonder ingewikkeld dossier, we hebben het dan ook laten toelichten door onze studiediensten. Die wijzen op het gebrek aan transparantie, de korte beslissingstermijn en het feit dat dit voorstel blijkbaar te nemen of te laten is.

Onze fractie zal dit net als andere gemeenten in onze regio (Malle, Zandhoven, Zoersel) niet goedkeuren.

Van onze reporter ter plaatse

01 december 2017Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx