Vlaams Belang-actie op Gordel met ‘Toren van Babel’
Het tempo waarmee de Vlaamse Rand rond Brussel verstedelijkt, vervreemdt en ontnederlandst is ongezien in de geschiedenis. Uit nieuwe cijfers van Kind en Gezin blijkt dat ondertussen liefst 2 op 3 jonge gezinnen anderstalig is. Naast de Franstalige opmars valt ook de forse stijging op van gezinnen die geen van beide landstalen spreken.

In bijna de helft van de gemeenten (8 van de 19) van de Vlaamse Rand vormen deze jonge gezinnen zelfs de meerderheid, waardoor een Babylonische spraakverwarring dreigt. De gevolgen op het vlak van onderwijs, verenigingsleven en het sociale weefsel zijn immens. Maar ook op het vlak van vastgoedprijzen en de daarmee gepaard gaande sociale verdringing zijn er verregaande repercussies. Het is zonder meer stuitend dat na 14 jaar N-VA in de Vlaamse regering én op de post Vlaamse Rand de rode cijfers blijven stijgen.

Om dat aan te kaarten voerden militanten en parlementsleden van het Vlaams Belang actie op de Gordel in Tervuren. Met een twee metershoge toren van Babel, gemaakt uit woordenboeken in diverse talen wezen we op de nefaste gevolgen van deze taalproblematiek.

Actieplan

Om te voorkomen dat de Vlaamse Rand definitief een verlengstuk wordt van Anderlecht of Schaarbeek moeten we kiezen voor kordate maatregelen. De tijd van de zachte heelmeesters moet definitief achter ons liggen. Het Vlaams Belang pleit daarom voor:

  • De invoering van een inschrijvingsstop: gemeenten die lijden onder de massieve immigratiedruk moeten een inschrijvingsstop kunnen afkondigen voor niet-Europese immigranten. De zogenaamde ‘Wet-Gol’ dient hiertoe opnieuw te worden geactiveerd.

  • Een kordaat woonbeleid: gericht op het aanbieden van woongelegenheid voor de autochtone bevolking. De middelen van Vlabinvest dienen hiertoe fors te worden opgeschroefd.

  • Sociale huisvesting: onze mensen eerst! Wie een sociale woning huurt moet over onze nationaliteit beschikken en dient Nederlands te kunnen spreken. Het is pas door het spreken van een gemeenschappelijke taal dat we een gezond sociaal weefsel krijgen in de sociale woonbuurten. Dit zal de leefbaarheid in de hand werken en de vervreemding tegengaan.

  • Vlaams karakter benadrukken: Het Nederlands moet in Vlaanderen niet alleen de bestuurs-, onderwijs- en cultuurtaal zijn, maar moet in onze streek ook de omgangstaal zijn en blijven. In het straatbeeld moeten Nederlandstalige reclameopschriften gebruikt worden. Lokale besturen die lessen Arabisch of Turks aanbieden, moeten daar meteen mee stoppen.

  • Voorrang voor Nederlandstaligen in Nederlandstalig onderwijs: onze scholen kreunen onder de toenemende inwijking van anderstaligen. In sommige klasjes is minder dan 10 procent van de leerlingen nog Nederlandstalig, waardoor het onderwijsniveau er keldert. Daarom dient er - naar Brussels model - een voorrangsregeling te worden ingesteld voor Nederlandstalige leerlingen.

02 september 2018Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx