IJzerwake, ook nodig in 2018
De Vlamingen van vandaag leven in boeiende tijden. Nooit eerder zorgde de technologie voor zoín snelle verbinding tussen landen, en zoín snelle uitwisseling van informatie tussen mensen van alle nationaliteiten. Maar wellicht ook daardoor is de vraag naar onze identiteit springlevend. Wie zijn wij, tot welke gemeenschap behoren wij?

De Vlaamse beweging heeft van oudsher een ijzersterk antwoord op die vragen. Wij zijn Vlamingen en, tegelijkertijd, (Zuid)Nederlanders. Wij maken historisch deel uit van de Lage Landen, de Nederlanden; wij dragen de etnische identiteit van Germanen en Noord-Europese volkeren in ons; en wij maken deel uit van het middelgrote taalgebied van het Nederlands met minstens 23 miljoen mensen.

Historische vergissingen

Door historische vergissingen belandde Vlaanderen in een kunstmatig bouwsel dat ĎBelgiŽí heet, dat van bij de aanvang gedomineerd werd door Walen en Franstaligen. De taalwetten worden nog steeds massaal overtreden ten nadele van de Vlamingen. Maar tegelijk heeft het hopeloos inefficiŽnte, corrupte BelgiŽ niet de wil of de kracht om ons volk een deftig pensioen, een goed wegennet, een aanvaardbare belastingdruk, een veilig leven of een samenleving zonder terreur en islamfundamentalisme te waarborgen. De idee dat BelgiŽ kan bestuurd worden Ďdoor Vlamingen tegen de wil van de Walení is voor volksnationalisten principieel onaanvaardbaar. De idee dat BelgiŽ kan Ďhervormdí worden is een illusie die de Vlaamse staatsvorming nodeloos vertraagt: de enige hervorming die BelgiŽ nodig heeft is de afschaffing ervan.

Het fundamentele inzicht dat het noodzakelijk is voor de Vlamingen om te breken met BelgiŽ werd voor het eerst politiek omschreven door de Frontbeweging, gedragen door Vlaamse soldaten die vochten en sneuvelden in de loopgraven van het IJzerfront. Hun daden en hun inzichten blijven het gedenken waard. Een volkse bevrijdingsbeweging die haar voorvaderen niet eert, heeft geen toekomst. Respect betonen voor een traditie en de rituelen die daarbij horen is geen Ďblijven hangen in het verledení, maar integendeel met kennis van zaken verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst.

IJzerwake

Daarom roepen wij alle bewuste Vlamingen op om op 26 augustus aanwezig te zijn op de IJzerwake, om onze gevallen Frontsoldaten te eren, en hun politieke oproep opnieuw te onderschrijven: in een sfeer van godsvrede, over alle partijen en strekkingen heen, in de geest van Ďnooit meer oorlogí, radicaal ijveren voor zelfbestuur voor ons volk Ė de onafhankelijke republiek Vlaanderen.

Tegelijk bevestigen wij dat wij onze boodschap willen uitdragen met respect voor het verleden, maar geleidelijk aangepast aan nieuwe tijden. Met de opbouw van een IJzerwakedorp, en dit jaar voor de tweede keer de organisatie van IJzerfolk Ė met muziek en dans van eigen bodem Ė geven wij daaraan gestalte. Alle Vlaams-nationalisten, die daaraan willen meewerken en bijdragen, zijn van harte welkom.

Bron : doorbraak.be door Wim De Wit

13 augustus 2018Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx