Vlaanderen weer van ons
Onder die slagzin verzamelden meer dan 1000 leden en sympathisanten op het nationaal programmacongres in Gent. Doel? Aantonen dat ook de lokale besturen een doorslaggevende rol kunnen spelen om problemen als vervreemding en verstedelijking tegen te gaan en de betaalbaarheid en de leefbaarheid van onze gemeenten en steden te vergroten. Of beter gezegd: hoe zij Vlaanderen weer van ons kunnen maken.

De vrucht van meer dan een jaar studie- en denkwerk werd aan de leden voorgelegd. Het resultaat: een centimeter dik programma met meer dan 300 voorstellen. Hiermee hebben de 150 gemeenten, waar het Vlaams Belang lijsten indient, alvast de nodige munitie om de gemeentelijke kiesstrijd aan te gaan. Van een eigen-volk-eerst politiek in de sociale huisvesting over de vrijwaring van onze open ruimten tot het ondersteunen van de lokale middenstand; het programma biedt voor elk lokaal thema concrete beleidsvoorstellen, waarover de man en vrouw in de straat overigens telkens het laatste woord dienen te hebben.

DE MACHT OPNIEUW BIJ HET VOLK LEGGEN

Of hoe congresvoorzitter Gerolf Annemans het verwoordde: “Over islamisering, de vestiging van moskeeën, de sociale huisvesting en het Vlaams karakter, moeten gemeenten waar het Vlaams Belang het voor het zeggen krijgt zelf neen kunnen zeggen tegen wat hen van hogerhand wordt opgedrongen. Met een bindend gemeentelijk referendum willen wij de macht opnieuw bij het volk leggen”.

Om aan te tonen dat partijen als de onze wel degelijk lokaal een verschil maken, waren er op het congres ook twee getuigenissen te horen van twee buitenlandse burgemeesters van onze zusterpartijen: Susanna Ceccardi van het Italiaanse Lega en Julien Sanchez van het Franse Rassemblement National, het vroegere Front National. Sanchez wees op het belang van de lokale verankering en benadrukte dat het net in de steden en gemeenten is, dat het door onze tegenstanders gepropageerde beeld van roepers aan de zijlijn, kan worden doorprikt.

Om de Vlaams Belang-kandidaten – die vaak geplaagd worden door het politieke en sociale cordon rond onze partij – moed in te spreken, refereerde Susanna Ceccardi naar een citaat van Gandhi: “First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.” Ten bewijze: de in het verleden vaak verguisde Lega bezet in Italië intussen meer dan 250 burgemeestersposten en trad onlangs toe tot de Italiaanse regering, waar zij onder meer de ministerpost van Binnenlandse Zaken binnenhaalde.

DE VOORSTELLEN

In tegenstelling tot wat bepaalde Wetstraatpolitici zichzelf graag wijsmaken, kunnen lokale besturen immers ook op het vlak van vervreemding ingrijpende maatregelen nemen. Zo pleit het Vlaams Belang, voor steden en gemeenten die gebukt gaan onder de gevolgen van de aan de gang zijnde omvolking, voor het uitroepen van een vestigingsstop. Een dergelijk systeem heeft vroeger bestaan met de wet-Gol, het dient enkel opnieuw te worden geactiveerd.

Verder is er ook de invoering van een immigratietaks. Ondanks het federale kader hebben minder dan 3 procent van de gemeentebesturen de taks ingevoerd. Het betreft een taks van 50 euro voor de inschrijving in het vreemdelingenregister. Zelfs in gemeenten waar N-VA de plak zwaait – zoals Kortrijk en Sint-Niklaas – werd de taks immers weggestemd. In Vlaams Belang-gemeenten wordt de taks opgenomen in het bestuursakkoord en – zonder uitzonderingsmaatregelen – ingevoerd.

FISCALITEIT, NULTOLERANTIE EN NEDERLANDS OP DE SPEELPLAATS

Ons programma heeft verder aandacht voor een rechtvaardige fiscaliteit, de opmaak van een lokaal middenstandsplan, de voorkeur voor de lokale handelaars en extra aandacht voor de horecasector. Op het gebied van veiligheid houdt het Vlaams Belang vast aan de nultolerantie, de zichtbare aanwezigheid van politiemensen op straat en de uitbreiding van de elektronische aangifte.

VLAAMS BELANG GEMEENTEN = DIERVRIENDELIJKE GEMEENTEN

Ook pleiten we nadrukkelijk voor diervriendelijke gemeentebesturen met een strenge aanpak van dierenmishandeling en -verwaarlozing, en een streng toezicht op het verbod op onverdoofd slachten. Op mobiliteitsvlak is er nood aan een beleid gericht op de bereikbaarheid van steden en gemeenten met ruimte voor fietsers en voetgangers, investeringen in openbaar vervoer en aandacht voor minder mobiele mensen.

Gemeenten moeten de argumenten van actiecomite´s, die zich verzetten tegen windturbines in gebieden van open ruimten, ernstig nemen en principieel negatief adviseren in de vergunningsprocedure. Verder dient het cultuuraanbod zich niet te beperken tot zij die het zich kunnen bekostigen, islamonderricht in de scholen dient te worden afgeschaft en zowel in de klas als op de speelplaats moet Nederlands de enige voertaal zijn.

VERHOFSTADT, LETERME, DE WEVER: EEN POT NAT

In de verschillende toespraken moest ook de regering het zwaar ontgelden. “Meer en meer Vlamingen beseffen maar al te goed dat ze nu al meer dan vier jaar lang bestuurd worden door een alibiregering, die pretendeert twee derde van de Vlamingen te vertegenwoordigen, maar die ondertussen twee derde van haar verkiezingsbeloftes in de vuilbak heeft gekieperd; en de rest in de diepvries heeft gestopt”, aldus voorzitter Tom Van Grieken. N-VA-voorzitter Bart De Wever plaatst zich volgens hem met Guy Verhofstadt en Yves Leterme in het rijtje van grootste kiezers-bedriegers van de afgelopen 20 jaar.

“N-VA is in sneltempo geëvolueerd van een formatie met een Vlaams-republikeinse missie naar een Belgische machtspartij vergeven van windhanen, plekpotten en opportunisten”, verwoordde Barbara Pas het. “N-VA heeft de Vlamingen gewend gemaakt aan een politieke denkwereld waarin stappen naar vrijheid, laat staan Vlaamse onafhankelijkheid van de agenda verdwijnen. Door te zwijgen over het communautaire heeft ze zelf het draagvlak weggeblazen, door haar federale regeringsdeelname heeft ze België gelegitimeerd, zodanig dat andere partijen al spreken over herfederaliseren.” De koelkast waarin de communautaire eisen verdwenen, blijkt volgens Pas geen gewone frigo te zijn, “het gaat om de koeling van een mortuarium”, klonk het fors.

Lees hier de toespraak van Barbara Pas
Lees hier de toespraak van Gerolf Annemans
Lees hier de toespraak van Tom Van Grieken

18 juni 2018Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx